Головна зернова продовольча культура в Україні. Вона дає стійкі врожаї в основних районах вирощування і відзначається високою чутливістю до внесення добрив. Це пояснюється тим, що її коренева система характеризується невисокою здатністю засвоювати поживні речовини із важкодоступних сполук грунту. Особливо для цієї культури важливий азот і фосфор, вони визначають величину врожаю і його якість. Калій забезпечує величину врожаю, синтез вуглеводів, що підвищує стійкість до низьких температур. В основне удобрення вноситься до 30% азоту і до 90% фосфру і калію від запланованої норми. Важливі ранньо-весняне і літнє підживлення азотом.

Система добрив

Зона Грунт (тип) Норма поживних
елементів (кг/га)
Формула суміші
(N-P-K)
Норма суміші
(кг/га)
Полісся Дерново-підзолистий 100-60-60 (B+Cu+Mo) 25-15-15 400
Лісостеп Чорнозем сірий лісовий 90-80-70 100-90-90 (B+Mo) 21-19-16
20-18-18
420
Степ Чорнозем звичайний і південний 60-60-40 (B+Mo) 21-21-14 280

Примітка:При посіві після багаторічних трав і чистого пару доза азоту знижується на 20-30 кг/га, після кукурудзи на силос – підвищується на 20-30 кг/га. До посіву вносять 30 % азоту і 90 % фосфору і калію поверхнево з послідуючим заорюванням.

Впровадження інтенсивних технологій вирощування зернових, технічних, овочевих і плодових культур потребує застосування високоякісних органічних і мінеральних добрив, вміст і співвідношення елементів живлення в яких повинні максимально відповідати біологічним вимогам культур і агрохімічним властивостям грунтів. Сьогодні цього можна досягти, застосовуючи суміші добрив, які, на відміну від односторонніх добрив, містять не фіксовану кількість поживних елементів, а ту, яка потрібна в грунті для отримання запланованого врожаю, якої потребують кліматичні умови і біологія культури.

Суміші виготовляють із висококонцентрованих простих і складних добрив з хорошими фізико-хімічними і аеродинамічними властивостями й легкодоступною формою поживних елементів (карбамід, амофос, діамоній фосфат, хлористий калій, калімагнезія тощо).

Вартість одиниці діючої речовини в сумішах на 20-30% дешевша, порівняно з односторонніми добривами, а також в 2-3 рази знижуються витрати на вантажні і транспортні роботи, збереження і внесення добрив.

Підприємство «Украгросервіс» пропонує українським сільськогосподарським виробникам програми живлення рослин, які включають в себе:

  • грунтову діагностику;
  • розробку систем удобрення сільськогосподарських культур;
  • поставку тукосумішей з різноманітним співвідношенням азоту, фосфору, калію і необхідних мікроелементів;
  • підготовку і видачу методичної літератури;
  • професійні консультації та семінари;
  • впровадження і агрохімічний супровід рекомендацій;

Дана програма підприємства зорієнтована як на потужних сільгоспвиробників, так і на невеликі фермерські господарства. Постійно розробляються програми для зернових, технічних, овочевих і плодових культур. Наша мета – це стабільні врожаї високої якості, збереження і покращення родючості грунту та екологічного стану довкілля з мінімальними і ефективними затратами коштів наших клієнтів.

Головний консультант підприємства «Украгросервіс» з усіх питань, які стосуються супроводу і рекомендацій, розробки систем удобрення і впровадження – член-кореспондент УААН, професор кафедри агрохімії і грунтознавства, автор багатьох наукових праць і підручників - Сердюк Анатолій Григорович.

Дуже вибаглива до умов живлення культура. Під посіви цієї культури слід відводити ділянки з найродючішими грунтами та найкращими попередниками. Поскільки таких умов досить часто немає, потрібно серйозно віднестись до її удобрення. Урожай 60-70 ц/га виносить з 1 га 150-180 кг азоту, 50-70 кг P2O5, 150-200 кг K2O, тобто його формування потребує значної кількості поживних елементів.

Система добрив

Зона Грунт (тип) Норма поживних
елементів (кг/га)
Формула суміші
(N-P-K)
Норма суміші
(кг/га)
Лісостеп Сірий лисовий,
темно-сірий
140-120-120 (Zn+Cu) 21-18-18 675
Лісостеп Чорнозем типовий 120-100-110 (Zn+Mo) 20-17-19 580
Степ Чорнозем звичайний і південний 110-90-40 (Zn + Mo) 25-21-9 430

Примітка: Кукурудза чутлива до реакції грунтового розчину, тому при весняному внесенні дози добрив зменшують на 20-30% і краще їх вносити локально на глибину не менше 14 см.

Найважливіша олійна культура в Україні. Основні її площі розміщені в південно-східному регіоні. За загальним виносом азоту і фосфору з урожаєм соняшник домінує над багатьма культурами, а за виносом калію йому взагалі немає рівних. Урожай насіння 20 ц/га виносить до 120 кг/га азоту, 50 кг/га – фосфору і 250 кг/га калію, причому більшу їх частину соняшник споживає до цвітіння. Враховуючи збільшення площ посіву соняшнику, для формування стабільних врожаїв під нього потрібно вносити необхідну кількість добрив високої якості.

Система добрив

Зона Грунт (тип) Норма поживних
елементів (кг/га)
Формула суміші
(N-P-K)
Норма суміші
(кг/га)
Лісостеп Сірий лісовий 70-60-60 (Zn +Cu) 21-18-18 330
Лісостеп Чорнозем типовий 60-50-50 (Zn +Cu) 21-18-18 280
Степ Чорнозем звичайний 60-50-40 (Zn +Cu) 22-19-15 270
Степ Чорнозем південний 60-50-40 (Zn +Cu) 22-19-15 270
Степ Темно-каштановий 60-50-0 (Zn) 30-25-0 200

Примітка:При внесенні добрив під соняшник весною їх потрібно загортати на глибину не менше 14 см. Краще їх внести локально впоперек посіву.

Визнаний лідер за біологічною продуктивністю серед сільськогосподарських культур помірного поясу планети. Незважаючи на добре розвинену кореневу систему (1,5-2,5 т на 1 га) і можливість використовувати поживні речовини з різних шарів грунту, ця культура потребує внесення органічних і високих норм мінеральних добрив. На формування 10 т корнеплодів використовується близько 50 кг азоту, 18 кг – фосфору, 60 кг – калію, 13 кг – магнію і до 0,5 кг бору. Кращим співвідношенням поживних речовин (N;P2O5;K2O) для цієї культури є 1:0,9:1,2. Ця культура краще реагує на допосівне внесення добрив. Підживлення проводиться тільки в зоні достатнього зволоження.

Система добрив

Зона Грунт (тип) Зони зволоження Норма поживних
елементів (кг/га)
Формула суміші
(N-P-K)
Норма суміші
(кг/га)
Полісся Дерново-підзолистий Достатнє 170-140-190 (B, Mo, Cu, MgO) 19-16-21 880
Лісостеп Чорнозем типовий Достатнє 160-170-180 (B+Mo) 18-19-20 890
Лісостеп Вилугований опідзолений Нестійке 130-150-160 (B+Mo) 17-20-21 760

Ячмінь займає важливе місце в зерновому балансі країни. Вирощують його на кормові, технічні і харчові цілі. Ячмінь, порівняно з іншими яровими культурами, дуже вимогливий до живлення. Це пояснюється дуже коротким його вегетаційним періодом, слаборозвинутою кореневою системою і досить швидким споживанням поживних речовин. Для формування 1 ц зерна разом з соломою споживає 3 кг азоту, 1,5 кг фосфору і 2,5 кг калію.Основна кількість поживних елементів надходить у рослину до фази кущення.

При вирощуванні пивоварних сортів ячменю дозу азотних добрив знижують на 20-30 %, а на чорноземних грунтах – на 50 %, відповідно підвищуючи дозу калію.

Система добрив

Зона Грунт (тип) Норма поживних
елементів (кг/га)
Формула суміші
(N-P-K)
Норма суміші
(кг/га)
Полісся Дерново-підзолистий 60-50-45 (Cu+Zn)40-50-60*(Cu+Zn) 22-18-16
16-19-23
275
260
Лісостеп Чорнозем типовий і опідзолений 60-60-40 (Cu+Zn)30-50-50*(Cu+Zn) 21-21-14
14-23-23
280
220
Лісостеп Сірий лісовий 90-80-70 (Cu+Zn)
60-80-90*(Cu+Zn)
21-19-16
15-20-23
425
395
Степ Чорнозем звичайний і південний 60-60-40 (Cu+Zn)
30-50-50*(Cu+Zn)
21-21-14
14-23-23
280
220

Примітка:Осінню вносять поверхнево з послідуючим заорюванням, весною під передпосівну культивацію (70 %) і 30% - локально пр посіві (теж для сої, гороху і ріпаку).

Вирізняються з-поміж інших культур цінним і рідким набором поживних речовин: білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших важливих сполук. Ці культури тепло- і світлолюбиві, вимогливі до вологості грунту. В південних районах сою вирощують на зрошенні.

Урожай і якість зерна сої і гороху значною мірою залежить від добрив. З урожаєм зерна 20 ц/га з грунту виноситься близько 160 кг азоту, 70 кг фосфору і 90 кг калію. З метою запобігання такому виносу, безумовно, потрібно вносити добрива.

Система добрив

Зона Грунт (тип) Норма поживних
елементів (кг/га)
Формула суміші
(N-P-K)
Норма суміші
(кг/га)
Полісся (горох) Дерново-підзолистий, сірий лісовий 30-60-60 12-24-24 250
Лісостеп (горох, соя) Чорнозем типовий і опідзолений 30-50-60 13-21-25 235
Степ (соя на зрощенні) Чорнозем звичайний і південний 40-45-0 27-30-0 150
Степ (соя на зрощенні) Темно-каштановий 60-60-0 28-28-0 215

Цінна олійна і кормова культура, зустрічаються озимі та ярі форми. Найкраще культивувати у вологих районах Лісостепу. Однак при дотриманні вимог технології можна отримувати високі врожаї в східних і південних районах країни. Культура досить вибаглива до попередника і поживного режиму грунту. З кожною тонною насіння та відповідною кількістю стебел ріпак виносить 55 кг азоту, 30 кг фосфору і 90 кг калію на 1 га. Особливо добре реагує на азот, кальцій, калій та сірку.

Система добрив

Вид добрива Норма поживних
елементів (кг/га)
Формула суміші
(N-P-K)
Норма суміші
(кг/га)
З гноєм (20-30 т/га) 100-60-100 (B+Mn+S) 21-13-21 470
Без гною 140-80-130 (B+Mn+S) 22-13-20 635

Примітка:У зонах достатнього зволоження до посіву вносять 30-40 % азоту і проводять два підживлення під час вегетації.

Цінна продовольча, кормова і технічна культура. Основні площі вона займає на Поліссі та в Лісостепу. Коренева система розвинута слабо і здебільшого розташована в орному шарі грунту. Ця культура добре переносить кислу реакцію грунту. Картопля використовує значно більше поживних речовин, аніж зернові культури, але менше, ніж цукрові буряки. Із урожаєм 100 ц/га та відповідною кількістю бадилля виноситься 40-60 кг азоту, 15-20 кг фосфору, 60-80 кг калію та 18 кг мангію. Добре реагує на помірні норми азоту, фосфору і підвищені – калію. Магній позитивно впливає на врожай бульб і їх якість. Ефективнішим під картоплю є поєднанне внесення органічних і мінеральних добрив.

Система добрив

Зона Грунт (тип) Норма поживних
елементів (кг/га)
Формула суміші
(N-P-K)
Норма суміші
(кг/га)
Полісся Дерново-підзолистий, сірий лісовий 90-70-120 (B+Mg+Cu) 13-10-17 730
Лісостеп Чорнозем типовий 45-60-60 (B+Cu) 12-15-15 400
Лісостеп Сірий лісовий 60-90-90 (B+Mg+Cu) 11-16-15 580

Примітка:Дані форми застосовуються на фоні гною. 80% рекомендованої форми вносять осінню поверхнево з послідуючим заорюванням, решту (20%) – в лунки при посіві

Льон – важлива технічна культура, яку вирощують у зоні Полісся. Вирощують на легкосуглинкових грунтах з PH 5.5-6.5. Для формування врожаю льон використовує дещо меншу кількість елементів живлення порівняно з іншими польовими культурами. В середньому на 10 ц волокна з урахуванням насіння льон використовує 70-80 кг азоту, 30-40 кг фосфору і 80-100 кг калію. Це пояснюється слаборозвинутою кореневою системою. Цей фактор зумовлює підвищенні вимоги до легкодоступних форм поживних речовин. В живленні льону виділяють два найважливіші періоди: перший – від появи сходів до фази ялинки (висока потреба льону), другий – від фази ялинки до фази бутонізації (оптимальне забезпечення азотом). Калій стимулює синтез вуглеводів, які ідуть на утворення геміцелюлози та целюлози. Бор відіграє велику роль в живленні льону. Система удобрення льону складається з основного та рядкового внесення добрив і підживлення.

Система добрив

Попередник Нрма поживних елементів (кг/га) Формула суміші
(N-P-K)
Норма суміші
(кг/га)
Бобові культури 30-80-90 (B, Cu) 9-24-27 330
Картопля, зернові 40-80-90 (B, Cu) 11-23-26 350

Примітка:При посіві вносять в рядки Р10.